Categories
brandstofprijs marktaandeel overheid

Dieselrijder pas bij 40.000 km voordeliger uit

Autorijden op diesel is wat betreft het betalen van belasting alleen gunstiger dan rijden op benzine als flink veel kilometers worden gemaakt, maar rijden op LPG is qua belasting het meest gunstig. Dat blijkt uit een berekening die staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Jager is bij deze berekening uitgegaan van een periode van dertien jaar en heeft daarbij de BPM (de belasting die betaald wordt bij aanschaf), de motorrijtuigenbelasting en brandstof-accijns opgeteld.

Bij 15.000 kilometers is de autorijder die kiest voor diesel €1940 per jaar kwijt aan belasting, tegenover de €1542 euro voor wie benzine rijdt. Bij 40.000 kilometers per jaar is de dieselrijder echter minder kwijt aan belasting, de optelsom komt dan op €2331 tegenover €2526 voor de benzinerijder. Rijden op LPG is in beide berekeningen het voordeligst.

De berekening is gebaseerd op personenauto’s uit de middenklasse met een gewicht van zo’n 1200 kilo, waarbij gerekend is met de fiscale cijfers van 2007.

Categories
milieu overheid

Nederland wint roetfilterzaak van Europese Commissie

Na een lang juridisch gevecht over het verplicht stellen van roetfilters voor dieselauto’s, lijkt het er op dat Nederland aan het langste eind gaat trekken. Dat adviseert advocaat-generaal Juliane Kokott aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Minister Cramer van Milieu kan hierdoor mogelijk toch eerder beginnen met het verplicht stellen van de roetfilters dan de andere Europese lidstaten. De Europese rechters doen pas eind dit jaar uitspraak, maar de adviezen van de advocaat-generaal worden in de regel gevolgd.

Al jarenlang wil Nederland voorop lopen als het de verplichting van roetfilters betreft. Deze door meerdere kabinetten zo gekoesterde wens strandde keer op keer. De oud-staatssecretaris Van Geel (Milieu) wilde de eis voor roetfilters al in 2007 instellen. De Europese Commissie was echter overeengekomen die verplichting eind 2008 te laten gelden.

Vanwege de Nederlandse milieuproblematiek (fijnstof) wilde Van Geel een uitzonderingspositie in Europa. Hij zat in zijn maag met nieuwbouwprojecten (leveren extra verkeerstromen op) die door rechters werden stilgelegd wegens overschrijdingen van de Europese milieunormen. Met zuinigere, en schonere auto’s, worden die normen wel gehaald.

Europa weigerde echter een uitzonderingspositie toe te staan uit vrees voor ‘een grote verstoring van de interne markt’. Nederland stapte naar het Europese Hof van Justitie. De rechter in Luxemburg stelde Den Haag vorig jaar niet in het gelijk. Minister Cramer ging tegen deze uitspraak in beroep.

En ze lijkt te winnen. Volgens de advocaat-generaal Kokott zijn er fouten gemaakt in de procedure. Zo heeft het hof geen rekening gehouden met regiospecifieke eisen als de Nederlandse bevolkingsdichtheid. Dit advies lijkt echter te laat. Het gebruik van roetfilters voor diesels wordt binnenkort in heel Europa verplicht gesteld.

Toch is het goed nieuws, volgens PvdA-Kamerlid Samsom. Want het feit dat in Nederland andere specifieke eisen gelden dan in andere landen, wordt nu door Europa erkend. ‘Wij hebben nou eenmaal de meeste auto’s, mensen, kippen en koeien per vierkante meter.’ Om toch aan de Europese normen te voldoen, moeten strengere eisen worden gesteld aan de auto.

Bovendien ziet hij heil in nog een andere uitspraak in een Duitse zaak van het Europese Hof, waarin wordt gesteld dat burgers in de Europese Unie overheden kunnen dwingen maatregelen te treffen tegen luchtvervuiling. ‘Landen als Duitsland gaan steeds meer inzien dat strenge normen op Europees niveau onvermijdelijk zijn.’

Categories
brandstofprijs

Diesel- en olieprijs weer op record

Als gevolg van de stijging van de olieprijs stijgt de dieselprijs naar een nieuw recordniveau. Volgens het consumentenverbond United Consumers komt de gemiddelde adviesprijs van de vijf grote oliemaatschappijen morgen uit op 1,267 euro per liter.

Deze stijging betekent dat het oude record van 1,259 met 0,8 eurocent verbroken is. De dieselprijs is daarmee al 5% hoger dan de 1,20 die het op 1 januari was.

De prijs van ruwe olie is woensdag opgelopen tot ver boven de 104 dollar per vat van 159 liter. Dat komt deels door de continu verzwakkende dollar, maar ook door de verdere daling van de olievoorraden in de Verenigde Staten en de weigering van de OPEC om de productie te verhogen.

Categories
verbruik

Belgen tanken verkeerde brandstof

Steeds meer Belgen gooien de tank van hun auto vol met de verkeerde brandstof. Volgens de Belgische mobiliteitsorganisatie VAB komt dit door verstrooidheid of door het kopen van een nieuwe auto.

De Belgen stappen over op een dieselauto, maar vergeten dat ze ook een andere brandstof moeten tanken. Benzine in een dieselmotor zorgt echter voor grote technische problemen; vooral wanneer je eenmaal start met de verkeerde brandstof lopen de pomp en de injectoren in de motor ernstige problemen op.

Volgens de VAB gooien jaarlijks 13.480 bestuurders de verkeerde brandstof in hun rijtuig (ongeveer 7 gevallen per dag). De VAB raadt aan de auto niet te starten wanneer je verkeerd hebt getankt, maar de tank meteen te laten leegmaken. Autoconstructeurs en pompstations werken volgens de VAB samen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën om verkeerd tanken te voorkomen.

Categories
milieu overheid

Meer subsidie voor roetfilters op vrachtwagens

Vervoersbedrijven krijgen nogmaals extra geld om roetfilters op hun vrachtwagens te monteren. Dat hebben minister Jacqueline Cramer van Milieu en minister Camiel Eurlings van Verkeer maandag bekendgemaakt.

Voor de zogeheten retrofit-roetfilters op vrachtwagens komt dit jaar nog eens 9 miljoen euro vrij. Vooral lichtere trucks zullen hiervan profiteren. Wel wordt voor zwaardere vrachtwagens het subsidiebedrag verlaagd.

Categories
milieu overheid

Minister trekt meer geld uit voor roetfilters

Transportbedrijven kunnen extra subsidie voor ‘retroroetfilters’ in vrachtwagens tegemoet zien. Het gaat om een bedrag van 25 miljoen euro die de ministers Jacqueline Cramer (Milieu) en Camiel Eurlings (Verkeer) in 2008 samen beschikbaar stellen. Eurlings deed deze toezegging zaterdag tijdens het jaarlijkse congres van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland.

Het huidige budget van de subsidieregeling die sinds juni loopt, is vrijwel uitgeput. Cramer had het oorspronkelijke budget van 70 miljoen onlangs al verhoogd met 46 miljoen, omdat het aantal subsidie-aanvragen zo hoog was. Inmiddels zijn bijna 17.000 filters ingebouwd en het geld is bijna alweer op.
De brancheorganisaties in het goederenvervoer (TLN, EVO en KNV) vroegen vorige week om minstens 50 miljoen euro erbij. ‘Het is rampzalig dat zo’n regeling aan haar eigen succes ten onder dreigt te gaan’, zei een woordvoerster van TLN.

Luchtkwaliteit

Vorig jaar heeft de branche met de ministeries van VROM en Verkeer en tien gemeenten afgesproken om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. De ondernemers investeren veel geld om hun wagenpark te voorzien van roetfilters. Daar staan subsidies van het Rijk tegenover.

Volgens de drie organisaties zijn vooral grotere trucks ermee uitgerust, die doorgaans zoveel mogelijk de binnensteden mijden. In het begin waren er vooral roetfilters beschikbaar voor deze categorie trucks. Voor de kleinere vrachtauto’s, die wél veel rondrijden in binnensteden, zijn pas sindskort roetfilters beschikbaar. De eigenaren van deze voertuigen dreigen subsidie mis te lopen doordat de subsidiepot zo snel leeg raakt.
De achteraf ingebouwde roetfilter zorgt voor een afname van de schadelijke uitstoot (fijnstof en NO2) met 40 tot 90 procent.

Categories
brandstofprijs milieu

LPG wint van diesel

Diesel verliest steeds meer terrein aan lpg. Zowel zakelijke als particuliere rijders verkiezen bij de aanschaf van een nieuwe auto autogas boven diesel vanwege de lage literprijs, milieuoverwegingen, maar ook omdat de huidige gastanks veiliger en compacter zijn geworden.

De Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche, de vereniging van handelaars van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en smeermiddelen, becijfert dat er tot afgelopen mei ruim 6,1 procent meer lpg is verkocht ten opzichte van 2006. Het volume van diesel is afgenomen met 1,4 procent.

“Wij verwachten dat die ontwikkeling verder doorzet”, zegt NOVE-directeur Erik de Vries. De toename van autogas wordt volgens de brancheorganisatie veroorzaakt omdat dieselauto’s belast zijn met een hogere bpm, de gasinbouw fors is toegenomen en dat bepaalde automerken lpg stimuleren.

De Stichting Autogas Nederland bevestigt de opmars van lpg-rijders. “In heel 2006 werden er 44% meer auto’s op autogas verkocht dan in het jaar ervoor”, stelt voorzitter Kees Goudberg. De inbouw van autogasinstallaties verdubbelde in de eerste maanden van 2006 zelfs ten opzichte van dezelfde periode in 2005.

De inbouwcijfers in het eerste kwartaal 2006 stegen met 85 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2005. “Door de oplopende brandstofprijzen van diesel en benzine kiezen zowel particulieren als zakelijke rijders tegenwoordig voor lpg. Een liter autogas is de helft goedkoper dan een liter diesel om van de normale benzineprijs nog maar te zwijgen.” “Diverse automerken zoals Citroën, Renault, Chrysler, Chevrolet en Subaru zijn intussen een samenwerking met de leveranciers van autogas en autogasinstallaties aangegaan om autogas te stimuleren”, aldus Goudberg. De afgelopen jaren zat de lpg-verkoop in een dip, ook vanwege de vermeende onveiligheid van de gasdistributie naar tankstations.