Categories
brandstofprijs marktaandeel overheid verbruik

OPEC verlaagt productie ruwe olie

De Organisatie voor Olie Exporterende Landen (OPEC) heeft besloten de olieproductie de komende veertig dagen met 520.000 vaten per dag te verminderen. Dit maakte de organisatie woensdagochtend vroeg bekend. Met deze afname gaat de productiehoeveelheid weer naar het niveau van september 2007.

De reductie komt op een moment dat de prijs voor een vat olie sterk daalt. OPEC-president Chakib Khelil kondigde aan dat de organisatie er streng op zal toezien dat de lidstaten niet meer produceren dan afgesproken.

De OPEC maakte verder bekend dat Indonesië heeft besloten zijn lidmaatschap van de organisatie op te schorten. Van de OPEC zijn nu nog twaalf landen lid.

Bron: DFT

Categories
brandstofprijs overheid

Olieprijs weer onder 100 dollar

De prijs van Brent of Noordzeeolie zakte vanavond tot 99,30 dollar. De vorige keer dat een vat ruwe olie in Londen onder de psychologische drempel van $100,- was gezakt was 25 maart.

Ook in de Verenigde Staten werd olie alweer enkele dollars goedkoper. De prijs van een vat ruwe olie daalde daar vanavond met 2,7 procent.

Daarmee wordt de dalende trend voortgezet. De prijs van ruwe olie in Londen is in twee maanden al met 32 procent gezakt ten opzichte van de recordprijs van 147,5 dollar per vat op 11 juli.

Begin deze week zag het er nog naar uit dat de orkanen in de Golf van Mexico en de onzekerheid over de uitkomst van de bijeenkomst van de Opec-ministers de terugval van de olieprijs een halt hadden toegeroepen. Maar dat draaide anders uit.

De oliemarkten stelden vandaag vast dat de orkaan Ike niet langer afstevent op het hart van de Amerikaanse olieproductie in de Mexicaanse Golf. Tegelijk verklaarde de minister van Olie van Saudi-Arabië dat er geen problemen rijzen wat de olievoorziening betreft. Daarmee gaf hij impliciet aan dat het oliekartel, dat ruim een derde van het wereldverbruik dekt, zich straks zal houden aan de officiële productieafspraken.

Nu de orkaanvrees wegebt, is het vandaag vooral uitkijken naar de evolutie van de Amerikaanse olievoorraden. Als daaruit blijkt dat de orkanen weinig effect hebben gehad op de Amerikaanse olievoorziening, dan zou de olieprijs nog verder kunnen wegzakken.

Bron: De Standaard

Categories
brandstofprijs overheid

Olieprijs daalt tot 113 dollar

De prijs van een vat ruwe olie is maandag op de termijnmarkt in New York gedaald tot ongeveer 113 dollar. Daarmee bereikte de olieprijs bijna het laagste niveau sinds begin mei.

Een daling van de olie-import in China zorgde ervoor dat de vraag naar olie flink omlaag ging. In juli nam de invoer van olie in China af in het sterkste tempo sinds januari 2005. Eerder zorgden de hoge brandstofprijzen al voor een daling van de behoefte aan olie in de Verenigde Staten en andere geïndustrialiseerde landen.

De groeiende vraag uit opkomende economieën, met name uit China, wordt algemeen gezien als een van de drijvende krachten achter de explosieve stijging van de olieprijs in de afgelopen jaren. Vandaar de daling van de olieprijs nu de vraag plotseling daalt.

Categories
brandstofprijs verbruik

Grappige plaatjes over de brandstofprijzen

Die almaar stijgende prijzen voor benzine en diesel zijn inspiratie voor vele cartoonisten. Daarom vandaag maar eens een selectie daaruit.

Directeur van Shell?
De directeur van Shell?

De toekomst van de benzineprijs?
Is dit de toekomst? Een arm, been of beiden voor een volle tank…

Tanken is een luxe
Tanken is al bijna een luxe-goed geworden.

Lening voor een tank benzine
Sluit maar een lening af om je tank vol te gooien.

Categories
milieu overheid verbruik

Softwaremodel zorgt voor brandstofbesparing

Een nieuw computermodel van TNO en ingenieursbureau Vialis kan ervoor zorgen dat autorijden in stedelijke gebieden met tot tientallen procenten minder brandstof kan. Het programma rekent exact uit wat een verbeterde doorstroming de automobilist oplevert qua benzineverbruik en de inwoners qua luchtkwaliteit.

Het programma, Enviver genaamd, koppelt voor het eerst kennis over uitstoot van verschillende voertuigen aan maatregelen ontwikkeld door Vialis die leiden tot een betere doorstroming. De basis vormt een enorme databank van de werkelijke uitstoot van zowel kleine als grote voertuigen die TNO jarenlang verzamelde voor het ministerie van VROM. Tijdens tienduizend laboratoriumtesten werd de emissie van fijnstof, CO2 en NOx gemeten van auto’s en vrachtwagens op de lokale weg, in de file en op de snelweg.

,,Het leverde een zeer compleet beeld op van de milieueffecten onder allerlei wegomstandigheden voor een breed scala aan voertuigen”, zegt dr. Bart Bos, hoofd van de afdeling die zich bij TNO met voertuiguitstoot bezighoudt. Het model, dat sinds mei dit jaar te krijgen is, is nu al zeer gewild. Tientallen gemeenten en overheden in binnen- en buitenland hebben het aangeschaft of willen dat gaan doen. ,,Tot in Japan is er belangstelling voor.

Het programma laat ook zien of de aanleg van een bepaalde weg toch mogelijk is binnen de huidige normen, terwijl dat op het eerste gezicht niet zo lijkt. Mits voorzien van een aantal maatregelen zoals snelheidsbeperkingen of een bepaalde aanleg van wegvakken en afstelling van verkeerslichten”, zegt dr. Bart Bos, hoofd van de afdeling die zich bij TNO met voertuiguitstoot bezighoudt.

Bron: De Telegraaf
Categories
brandstofprijs kenteken overheid

Diefstalpreventie door kunststof platen?

Kentekenplaten van kunststof, die afbreken wanneer iemand ze van de auto probeert te stelen, kunnen hét middel tegen toenemende diefstal van nummerborden zijn. Het stelen van kentekens is een probleem omdat ze worden gebruikt bij diefstal van brandstof bij pompstations.

Volgens de Bovag komt tanken zonder te betalen 35.000 tot 40.000 keer per jaar voor. Een derde van de benzinedieven rijdt met een vals kenteken waardoor het voor de pomphouder onmogelijk wordt om aan zijn geld te komen.

Landelijk verkeersofficier Koos Spee zegt dat de diefstalbestendige kentekenplaat in Groot-Brittannië een groot succes is. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt de mogelijkheden om kunststoffen kentekenplaten in te voeren.

Bron: De Telegraaf
Categories
milieu overheid verbruik

Clingendael verwacht binnen 3 jaar grote olieschaarste

Clingendael, het internationale kennisinstituut in Den Haag, waarschuwt vandaag dat de olieschaarste veel sneller zal aanbreken dan tot nu toe werd gedacht. Al in 2010 zal er wereldwijd een nijpend tekort zijn aan ruwe olie. De onderprijs van een vat olie gaat naar 110 dollar.

Dat staat in de pas verschenen analyse ‘Oil turbulence in the next decade’. Het is de eerste keer dat Clingendael zich zo pessimistisch toont over de oliemarkt. Door de tekorten zouden er ook militaire conflicten kunnen ontstaan in olielanden in Afrika.

Het Internationaal Energie Agentschap ging er tot voor kort van uit dat de tekorten zich rond 2015 zouden aandienen. Clingendael becijfert nu dat de problemen al vijf jaar eerder hun beslag krijgen. ‘Als geen actie wordt ondernomen, zal het energiesysteem op zijn grondvesten schudden’, staat in het rapport.

Zelfs met optimistische scenario’s zullen de tekorten het komende decennium aanhouden, denkt Clingendael. ‘Realistisch gezien, zal de situatie de komende tijd eerder verslechteren dan verbeteren.’

De wereld zal daardoor ‘door een periode van substantiële vraagverstoring’ gaan. Het tekort zal in 2030 ongeveer 11 tot 18 miljoen vaten per dag bedragen, oftewel tweederde van het dagelijkse verbruik in de Verenigde Staten. Als bestaande velden sneller opraken, wordt de krapte nog nijpender.

Voor meer achtergrondinformatie, zie De Volkskrant.

Categories
milieu overheid

Nederland wint roetfilterzaak van Europese Commissie

Na een lang juridisch gevecht over het verplicht stellen van roetfilters voor dieselauto’s, lijkt het er op dat Nederland aan het langste eind gaat trekken. Dat adviseert advocaat-generaal Juliane Kokott aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Minister Cramer van Milieu kan hierdoor mogelijk toch eerder beginnen met het verplicht stellen van de roetfilters dan de andere Europese lidstaten. De Europese rechters doen pas eind dit jaar uitspraak, maar de adviezen van de advocaat-generaal worden in de regel gevolgd.

Al jarenlang wil Nederland voorop lopen als het de verplichting van roetfilters betreft. Deze door meerdere kabinetten zo gekoesterde wens strandde keer op keer. De oud-staatssecretaris Van Geel (Milieu) wilde de eis voor roetfilters al in 2007 instellen. De Europese Commissie was echter overeengekomen die verplichting eind 2008 te laten gelden.

Vanwege de Nederlandse milieuproblematiek (fijnstof) wilde Van Geel een uitzonderingspositie in Europa. Hij zat in zijn maag met nieuwbouwprojecten (leveren extra verkeerstromen op) die door rechters werden stilgelegd wegens overschrijdingen van de Europese milieunormen. Met zuinigere, en schonere auto’s, worden die normen wel gehaald.

Europa weigerde echter een uitzonderingspositie toe te staan uit vrees voor ‘een grote verstoring van de interne markt’. Nederland stapte naar het Europese Hof van Justitie. De rechter in Luxemburg stelde Den Haag vorig jaar niet in het gelijk. Minister Cramer ging tegen deze uitspraak in beroep.

En ze lijkt te winnen. Volgens de advocaat-generaal Kokott zijn er fouten gemaakt in de procedure. Zo heeft het hof geen rekening gehouden met regiospecifieke eisen als de Nederlandse bevolkingsdichtheid. Dit advies lijkt echter te laat. Het gebruik van roetfilters voor diesels wordt binnenkort in heel Europa verplicht gesteld.

Toch is het goed nieuws, volgens PvdA-Kamerlid Samsom. Want het feit dat in Nederland andere specifieke eisen gelden dan in andere landen, wordt nu door Europa erkend. ‘Wij hebben nou eenmaal de meeste auto’s, mensen, kippen en koeien per vierkante meter.’ Om toch aan de Europese normen te voldoen, moeten strengere eisen worden gesteld aan de auto.

Bovendien ziet hij heil in nog een andere uitspraak in een Duitse zaak van het Europese Hof, waarin wordt gesteld dat burgers in de Europese Unie overheden kunnen dwingen maatregelen te treffen tegen luchtvervuiling. ‘Landen als Duitsland gaan steeds meer inzien dat strenge normen op Europees niveau onvermijdelijk zijn.’

Categories
brandstofprijs marktaandeel overheid

Kamer: Onderzoek naar benzineprijs

Omdat de kale brandstofprijs (zonder accijns en btw) in Nederland acht cent hoger ligt dan het gemiddelde in Europa, wil de Tweede Kamer een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar de brandstofmarkt. De dure benzine en diesel zou duiden op een gebrek aan concurrentie tussen de tankstations langs de snelweg. De prijzen kunnen omlaag, net zoals dat bij de pompen in de woonwijken is gebeurd na de komst van prijsvechters als TinQ, Tango en de ANWB.

De NMA begon tien jaar geleden ook al een onderzoek naar prijsafspraken tussen tankstations, maar dat strandde in 2003 wegens gebrek aan bewijs. De overheid probeerde met het veilen van de tankstations de concurrentie langs de snelweg te verbeteren, maar die maatregel kan “naar de schroothoop”, zegt Aptroot in de Telegraaf.

Overigens kent Nederland al jaren de hoogste kale brandstofprijzen van Europa. Ten opzichte van sommige landen loopt het verschil op tot tien cent per liter. Volgens de olieconcerns zou dit te wijten zijn aan het dichte netwerk van tankstations en de hoge grondprijzen ten opzichte van het buitenland. Desondanks concludeert ook de Nederlandsche Bank in een onderzoek dat ‘voorzichtig geconcludeerd kan worden dat het hoge prijsniveau wel degelijk lijkt te wijzen op een gebrek aan marktwerking’.

Categories
marktaandeel overheid

Belgische pomphouders verwelkomen Nederlandse truckers

Transportondernemers vluchten en masse naar tankstations in België. Het prijsverschil met onze zuiderburen is door de vandaag ingevoerde accijnsverhoging zo groot geworden, dat het voor veel ondernemers loont om nieuwe contracten met pomphouders in de grensstreek af te sluiten. Nog los van kortingen is het verschil in de dieselprijs acht eurocent per liter.

Bovendien heeft de Belgische overheid de administratieregels voor de pomphouders vereenvoudigd. Nederlandse bedrijven kunnen de btw over de Belgische diesel via pomphouders makkelijker terugvragen. Volgens ondernemer Cees van Wee van Esso Truckstop Meer, bij de grensovergang Hazeldonk, loopt het storm met Nederlandse ondernemers: “De Nederlandse overheid loopt nu al zeker miljoenen euro’s aan accijnzen mis, omdat Nederlandse, Scandinavische en Duitse transportondernemers voortaan bij ons in België tanken.

Een vrachtwagen tankt jaarlijks gemiddeld 50.000 liter diesel. Er zijn nu al 51 transporteurs, waarvan de grootste 110 vrachtwagens heeft, bij ons gekomen. Dat zal nog verdubbelen verwacht ik”, zegt Van Wee.
“Wij mogen van de overheid de btw-teruggave voorfinancieren en de administratie digitaal aanleveren. Zo pakt de transporteur de maximale korting”, verklaart Van Wee.