Categories
milieu overheid

Boetes voor automakers boven CO2-norm

Europa krijgt een systeem met boetes voor autofabrikanten waarvan de nieuwe auto’s na 2012 te veel van het broeikasgas kooldioxide (CO2) uitstoten. Daartoe heeft de Europese Commissie woensdag besloten.

De Commissie wil dat nieuwe auto’s per 2012 niet meer dan 130 gram CO2 uitstoten per gereden kilometer. Verreweg de meeste auto’s zitten daar nu nog boven. Het grootste deel van de vermindering moet bereikt worden door schonere motoren, de rest door betere banden, zuiniger schakelen, zuiniger air-conditioning en biobrandstoffen.

Automakers betalen vanaf 2012 een boete van 20 euro voor elke gram CO2 boven de norm. De boetes stijgen naar 95 euro per CO2-gram te veel in 2016.

Aan de plannen gaat een uitgebreid debat vooraf in de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Drie eurocommissarissen uit de grote autoproducerende landen Duitsland, Frankrijk en Italië hadden grote moeite met de boetes voor automakers. De Duitse eurocommissaris Günter Verheugen wilde lagere boetes en meer flexibiliteit voor de bedrijven bij het behalen van de doelen.

Het Europees Parlement en de 27 EU-landen moeten instemmen met de plannen. Vooral Duitsland heeft problemen. Duitse autobedrijven maken zware auto’s, die meer CO2 uitstoten. Het is overigens de bedoeling van de Commissie dat autofabrikanten kunnen samenwerken om gemiddeld de CO2-normen te halen. Ze kunnen dan uitstootrechten van elkaar kopen of verkopen.

Toch wordt in Duitsland gevreesd voor miljarden aan boetes voor de Duitse autoproducenten. Een regeringswoordvoerder in Berlijn wees de plannen uit Brussel dan ook woensdag van de hand. De Commissie zou zich niet houden aan eerdere afspraken. Duitsland wil het onderwerp bespreken in de Europese Raad.

Categories
brandstofprijs

Brandstof in het buitenland fors goedkoper

De brandstofprijzen in de Europese vakantielanden vertonen grote prijsverschillen. Nederlandse benzinerijders profiteren als ze op wintersport gaan, want die brandstof is goedkoper in Zwitserland (28%), Oostenrijk (20%) Frankrijk (11%) en Duitsland (5%). Wie LPG rijdt, moet in het buitenland juist diep in de portemonnee tasten.

LPG is in Oostenrijk (24%), Frankrijk (22%) en Zwitserland (19%) namelijk fiks duurder, zo meldt prijsvergelijker United Consumers. Alle prijsverschillen staan in onderstaande tabel.

Gemiddeld zijn de brandstofuitgaven voor wintersporters ongeveer €250. Wie via Luxemburg rijdt en daar tankt, bespaart het meest. Alleen diesel- en LPG rijders doen er het beste aan om uit Nederland te vertrekken met een volle tank.

Land Euro 95 Diesel LPG
Belgie 4 % goedkoper geen verschil 20% goedkoper
Duitsland 5 % goedkoper 8% duurder 10% duurder
Finland 11 % goedkoper 7% goedkoper nvt
Frankrijk 11 % goedkoper 2% goedkoper 22% duurder
Griekenland 30 % goedkoper 12% goedkoper 7% goedkoper
Groot-Brittannië 8 % goedkoper 18% duurder 17% duurder
Ierland 22 % goedkoper 5% goedkoper 29% goedkoper
Italië 10 % goedkoper 8% duurder 10% duurder
Luxemburg 26 % goedkoper 21% goedkoper 9% goedkoper
Oostenrijk 20 % goedkoper 7% goedkoper 24% duurder
Portugal 14 % goedkoper 10% goedkoper 2% duurder
Spanje 29 % goedkoper 15% goedkoper 4% goedkoper
Zwitserland 28 % goedkoper 5% goedkoper 19% duurder
Categories
autoverzekering

Steeds meer fraude bij autoschade

Uit constateringen van het Waarborgfonds Motorverkeer blijkt dat er steeds meer gefraudeerd wordt door automobilisten. Het fonds geeft aan dat er een groeiend aantal automobilisten valse schadeclaims indient. Dit jaar ontving het fonds reeds 863 verdachte dossiers in vergelijking tot 750 in 2006.

Dit jaar zijn er al ruim 500 valse claims niet uitgekeerd, blijkt uit gegevens van de afdeling fraudebestrijding van het fonds. De overige dossiers zijn nog in behandeling. De al tijden heersende grens van één miljoen euro aan niet-uitgekeerde claims is in 2007 door de stijging doorbroken. “Je moet dan vooral denken aan automobilisten die zelf schade aan hun voertuig hebben veroorzaakt die niet door hun autoverzekering vergoed wordt, bijvoorbeeld schade doordat ze tegen een paaltje zijn gereden”, aldus woordvoerder Jelle Smits. “Ze proberen dan die schade bij het Waarborgfonds te verhalen. Het gaat om veel geld. Als de fraude niet wordt ontdekt, moet dat bedrag worden opgehoest door alle automobilisten.”

Het Waarborgfonds Motorverkeer krijgt jaarlijks circa 60.000 claims. De meerderheid hiervan bestaat uit parkeerschades waarvan de dader niet meer te achterhalen valt. Ook de overheid maakt jaarlijks ongeveer 15.000 keer aanspraak op het geld. Dit om schades aan het wegmeubilair (zoals lantaarnpalen en vangrails) te bekostigen.

Categories
milieu overheid verbruik

Frankrijk beboet milieuvervuilende auto's

Wie vanaf januari 2008 in Frankrijk een nieuwe auto koopt die meer dan 160 gram koolstofdioxide per kilometer uitstoot, kan een boete tegemoet zien van maximaal 2600 euro. Dat maakte de Franse minister van Milieu woensdag bekend. Wie daarentegen een milieuvriendelijke auto koopt, krijgt een bonus die kan oplopen tot 1000 euro.

Als daarbij een oude, milieuvervuilende auto wordt weggedaan komt er een beloning in kontanten bovenop. De boetes en bonussen voor vervuilende auto’s zijn enkele van de maatregelen die de Franse president Nicolas Sarkozy onlangs heeft goedgekeurd om milieuvervuiling tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen. Verder wil Sarkozy onder meer de bouw van nieuwe snelwegen en vliegvelden een halt toeroepen en het gebruik van pesticiden halveren.

De Franse milieufederatie FNE is teleurgesteld dat de regering slechts eenmalig een boete geeft en niet jaarlijks belasting heft op milieuvervuilende auto’s. „Deze aankoopboete houdt in dat je het recht op vervuiling koopt”, aldus de organisatie in een verklaring. De laagste bonus van 200 euro geldt vanaf januari voor auto’s die minder dan 130 gram koolstofdioxide uitstoten. De overheid keert een speciale superbonus uit van 5000 euro wanneer de allerschoonste auto’s worden aangeschaft, die minder dan 60 gram koolstofdioxide uitstoten. Dat zijn voornamelijk elektrische auto’s.

Iedere twee jaar zullen de regels worden aangescherpt met 5 gram per keer, om de auto-industrie te stimuleren steeds schonere auto’s te produceren. De Franse overheid verwacht dat vanaf januari een op de vier nieuwe auto’s met een boete wordt afgerekend en dat ongeveer 30 procent van de nieuwe auto’s met een bonus zal worden verkocht.

Categories
milieu overheid

Kabinet onderzoekt kilometerheffing

Het kabinet buigt zich vrijdag over voorstellen van minister Camiel Eurlings (Verkeer) voor kilometerheffing.

De PvdA wil nog in deze regeerperiode een begin maken met een heffing voor leaserijders, terwijl Eurlings zou willen volstaan met enkele proeven.
De PvdA houdt het kabinet aan de afspraak in het regeerakkoord over een “betekenisvolle, onomkeerbare en uitvoerbare” eerste stap naar een kilometerheffing. Eurlings’ vrijwillige experiment met spitsmijden beantwoordt daar niet aan.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven ziet niets in regionale experimenten met heffingen, zoals Amsterdam zelf wil vanwege de files. Maar de werkgevers steunen wel vrijwillige proeven om automobilisten te belonen die wegblijven uit de spits. De milieubeweging is voor een kilometerheffing.
De tegenstellingen binnen het kabinet zijn zo groot dat ingewijden niet uitsluiten dat het kabinet er vrijdag niet uitkomt en een beslissing voor zich uitschuift. De Tweede Kamer heeft Eurlings wel om uitsluitsel gevraagd voor de behandeling van de verkeersbegroting die volgende week plaatsvindt.

Blamage

Oud-ANWB-directeur Paul Nouwen zou uitstel een blamage vinden. “Regeren is niet vooruitschuiven”, zei hij in RTL Nieuws en het NOS Journaal. Nouwen zat een breed samengestelde commissie voor die in mei 2005 een advies uitbracht voor de introductie van een kilometerheffing in 2012.

Categories
milieu overheid

Minister trekt meer geld uit voor roetfilters

Transportbedrijven kunnen extra subsidie voor ‘retroroetfilters’ in vrachtwagens tegemoet zien. Het gaat om een bedrag van 25 miljoen euro die de ministers Jacqueline Cramer (Milieu) en Camiel Eurlings (Verkeer) in 2008 samen beschikbaar stellen. Eurlings deed deze toezegging zaterdag tijdens het jaarlijkse congres van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland.

Het huidige budget van de subsidieregeling die sinds juni loopt, is vrijwel uitgeput. Cramer had het oorspronkelijke budget van 70 miljoen onlangs al verhoogd met 46 miljoen, omdat het aantal subsidie-aanvragen zo hoog was. Inmiddels zijn bijna 17.000 filters ingebouwd en het geld is bijna alweer op.
De brancheorganisaties in het goederenvervoer (TLN, EVO en KNV) vroegen vorige week om minstens 50 miljoen euro erbij. ‘Het is rampzalig dat zo’n regeling aan haar eigen succes ten onder dreigt te gaan’, zei een woordvoerster van TLN.

Luchtkwaliteit

Vorig jaar heeft de branche met de ministeries van VROM en Verkeer en tien gemeenten afgesproken om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. De ondernemers investeren veel geld om hun wagenpark te voorzien van roetfilters. Daar staan subsidies van het Rijk tegenover.

Volgens de drie organisaties zijn vooral grotere trucks ermee uitgerust, die doorgaans zoveel mogelijk de binnensteden mijden. In het begin waren er vooral roetfilters beschikbaar voor deze categorie trucks. Voor de kleinere vrachtauto’s, die wél veel rondrijden in binnensteden, zijn pas sindskort roetfilters beschikbaar. De eigenaren van deze voertuigen dreigen subsidie mis te lopen doordat de subsidiepot zo snel leeg raakt.
De achteraf ingebouwde roetfilter zorgt voor een afname van de schadelijke uitstoot (fijnstof en NO2) met 40 tot 90 procent.

Categories
milieu overheid

Belastingplan 2008 goedgekeurd

De Tweede Kamer heeft vandaag, 22 november 2007, ingestemd met het Belastingplan 2008. Voor de autobelastingen zijn er geen wijzigingen meer doorgevoerd ten opzichte van de eerder bekend gemaakte plannen. Dat betekent dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met:

  • verhoging bijtelling naar 25%
  • invoering 14%-bijtelling voor auto’s met zeer lage uitstoot (en invoering half MRB-tarief voor deze auto’s)
  • geleidelijke omzetting van BPM in MRB (per 1 februari 2008 verlaging BPM naar 43,2%)
  • invoering “slurptax” (CO2-heffing) in de BPM (met aangescherpte normen)
  • invoering fijnstofdifferentiatie BPM (per 1 april 2008, korting bij 0 mg/km uitstoot gewijzigd van 1000 in 900 euro)
  • vergroting verschillen bonus/malus in de BPM op basis van energielabels.
Categories
milieu overheid

Fijnstofheffing uitgesteld

In de berichtgeving rond het verhogen van de rook-accijns viel de volgende alinea op:

Ook gunt De Jager de autobranche meer tijd om hun voorraden dieselauto’s te verkopen. Aanvankelijk zouden per 1 februari volgend jaar nieuwe regels ingaan waarbij er bij de aanschaf van nieuwe auto’s een voordeel is voor ‘schone’ wagens en een hogere heffing voor ‘vervuilende’. Nu gaat deze fijnstofheffing pas op 1 april in.

Categories
milieu overheid

Gevolgen "slurptax"

Nadat de Telegraaf de CO2-heffing erg eenzijdig belicht heeft, zijn hier wat voorbeelden dat de nieuwe regelingen ook voordeliger kan zijn, en niet alleen bij de kleine geiten-wollen-sokken auto’s:

Ford Focus Ghia 1.6 16v ti-vct

  2007 + jan 2008 v.a. feb 2008
Netto Catalogusprijs € 17.000 € 17.000
BPM € 7.684 € 7.191
Brandstofkorting € -1.540 € -1.442
Energielabel A € -1.000 € -1.400
CO2 heffing   € 0
BTW € 3.230 € 3.230
Consumentenprijs € 25.374 € 24.579

Deze focus wordt dus €795,- goedkoper vanaf februari.

Ford Mondeo 2.0 TDCI Wagon Automaat (DIESEL)

  2007 + jan 2008 v.a. feb 2008
Netto Catalogusprijs € 22.815 € 22.815
BPM € 10.312 € 9.650
Brandstofkorting € 328 € 307
Energielabel D € 135 € 400
Roetfilter € -600 € 0
Fijnstofheffing 0gr.   € -1.000
BTW € 4.335 € 4.335
Consumentenprijs € 37.325 € 36.507

Deze auto wordt dus €818,- goedkoper! Natuurlijk verbruiken de zuinige auto’s daarnaast ook minder brandstof, waardoor je minder vaak bij een tankstation staat.

Categories
autoverzekering

Premie-oorlog tussen autoverzekeringen

“Wie al een jaar of langer dezelfde autoverzekering heeft, kan honderden euro’s besparen door een goedkopere verzekering te zoeken en af te sluiten. Vooral als een autoverzekering lang geleden is afgesloten levert overstappen veel op”. Dat schrijft de Consumentenbond in de Consumentengids van juli/augustus.

De bond heeft onlangs onderzoek gedaan naar de premieverschillen tussen autoverzekeringen. Het verschil tussen de laagste premies en de gemiddelde premies blijkt bij een WA autoverzekering 200 euro tot wel ruim 500 euro te bedragen. Het gaat om auto’s uit uiteenlopende autoklassen. De verschillen zijn het grootst voor grote auto’s en voor automobilisten in dichtbevolkte gebieden.

Autoverzekeraars hebben in het afgelopen jaar de premies verlaagd, soms wel met twintig tot dertig procent. De Consumentenbond spreekt zelfs over een premie-oorlog. Reden daarvoor is de steeds grotere concurrentie tussen autoverzekeraars. De opkomst van de internetverzekeraar speelt daarbij een grote rol. Ook gebeuren er steeds minder auto-ongelukken waardoor verzekeraars minder schade hoeven te vergoeden.